امور مالی

 ریاست امور مالی دانشکده به عهده آقای محمد محمدی کیا می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.