ارتباط با ما

تلفن: 43052000

مسئولیت

مسئول

شماره داخلی

معاونت اداری مالی

دکتر اکبر احمدی

600

ریاست حسابداری

محمد محمدی کیا

610

حسابدار

سیده سکینه محسنی فر

603

حسابدار

سارا فروغیان

609

کارپردازی

مجید فرد آرزومندی

605

امین اموال

ساناز عزی ایرانی

602

انباردار

حامد هاشمی

606

نامه رسان

رسول نباتعلیزاده

607

ریاست امور اداری

ساره باخویش

601

کارشناس امور اداری

ساناز عزی ایرانی

602

کارگزین هیئت علمی

الهام حاجی زاده

203

سرپرست خدمات

محمد کاملیان

604

ناظر واحد انفورماتیک

مهندس الهام اسدی

207

کارشناس انفورماتیک

مهندس حامد حسینی

951

 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.