گروه زیست فناوری پزشکی

برنامه آزمون جامع دکتری

آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی در بهمن ماه و شهریور ماه هر سال برگزار می گردد.

آزمون به صورت کتبی (70 درصد) و شفاهی (30 درصد) برگزار می شود.

موارد امتحانی آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

زیست شناسی سلولی مولکولی
اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری
مهندسی پروتئین
کاربردهای واکسن ها و آنتی بادی ها در بیوتکنولوژی

منابع آزمون، توسط اساتید گروه تعیین می گردند و قبل از امتحان، به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

دانلود فایل آیین نامه آزمون جامع دکتری

 

منابع آزمون امتحان جامع شهریورماه 1398:

زیست شناسی سلولی مولکولی: کتاب Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Sixth Edition, 2015 (فصل های 3، 7، 15، و 20)

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری: کتاب Principles of Gene Manipulation and Genomics, Primrose, 2006 (فصل های 4، 5، 10، 12، و 13)

مهندسی پروتئین: کتاب Structural Bioinformatics, P.E. Bourne, H. Weissig, 2003 (فصل های 2، 7، 8، و 14)، و اسلایدهای منتخب

کاربردهای واکسن ها و آنتی بادی ها در بیوتکنولوژی: مقالات مروری و اسلایدهای منتخب

برای دریافت فایل منابع به معاون آموزشی گروه مراجعه فرمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.