گروه زیست فناوری پزشکی

برنامه آزمون جامع دکتری

آیین نامه آزمون جامع دکتری

به اطلاع میرساند :

آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی در هفته اول مهر ماه و هفته اول اسفند ماه هر سال برگزار می گردد.

آزمون به صورت کتبی و شفاهی با درصد 70 و 30 درصد برگزار می شود.

موارد امتحانی آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

زیست مولکولی (ساختار ژنوم، بیولوژی سرطان، کنترل بیان ژن، Noncoding RNA، Cell Signaling)
مهندسی ژنتیک
مهندسی پروتئین
کاربرد واکسن
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
8