گروه زیست فناوری پزشکی

برنامه آزمون جامع دکتری

آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی در بهمن ماه و خرداد ماه هر سال برگزار می گردد.

آزمون به صورت کتبی (70 درصد) و شفاهی (30 درصد) برگزار می شود.

موارد امتحانی آزمون جامع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

زیست سلولی مولکولی
مهندسی ژنتیک
مهندسی پروتئین
کاربرد واکسن

منابع آزمون، توسط اساتید گروه تعیین می گردند و قبل از امتحان، به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

دانلود فایل آیین نامه آزمون جامع دکتری

 

منابع آزمون امتحان جامع بهمن ماه 1396:

زیست سلولی مولکولی: کتاب Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Sixth Edition, 2015 فصل های 3، 7، 15، و 20

مهندسی ژنتیک: کتاب Principles of Gene Manipulation and Genomics, Primrose, 2006 و برخی از اسلایدهای درسی

مهندسی پروتئین: مقالات معرفی شده توسط اساتید مربوطه

کاربرد واکسن: مقالات و مطالب معرفی شده توسط اساتید مربوطه

برای دریافت فایل منابع به معاون آموزشی گروه مراجعه فرمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.