گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد

اعضای هیئت علمی

 علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد گروه 
مدیر گروه آموزشی

دکتر غلامرضا حسن زاده

مرتبه علمی: استاد

رزومه1 

Email: hassanzadeh@tums.ac.ir
Tel: +98-21-43052000

***************************************************************

معاون آموزشی گروه

دکترمریم فرهمندفر

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

زمینه های تحقیقاتی

Behavioral ,Molecular and neurochemical assessments in learning , memory and Addiction

Cell therapy and secretome therapy in neurological disorders

( stroke, epilepsy, Alzheimer's disease…)

رزومه1 ، رزومه2

Email: mfarahmandfar@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052156

**************************************************

معاون پژوهشی گروه

دکتر مریم زحمتکش

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی

Neurophysiology of hormones and aging

Molecular biomarkers of neurodegeneration

رزومه

Email: zahmatkm@tums.ac.ir

Tel: +98-21-4305215

**************************************************

دکتر علی یونسی

مرتبه علمی: استادیار
 

زمینه های تحقیقاتی

Visual Science

Sensation and Perception

Attention

Decision Making

رزومه1 ، رزومه2

Email: yoonessi@gmail.com

Tel: +98-21-43052153

**************************************************

دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی

Neuropharmacology of learning and memory

Molecular biomarkers of Parkinson's disease

Pharmacogenetic treatments  for drug addiction

رزومه1 ، رزومه2

Email:  a_torkaman@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052154

**************************************************

دکتر نسیم وثوقی

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 زمینه های تحقیقاتی

Molecular mechanisms of drug and behavioral addictions (human and animal studies)

Genetics and epigenetics of addiction (human and animal studies)

Biomarkers in addiction (human studies)

رزومه1 ، رزومه2

Email: dr.n.vosoughi@gmail.com

Tel: +98-21-43052152

**************************************************

دکتر مهدی تهرانی دوست

مرتبه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی

Child and Adolescent Psychiatry

Cognitive Neuroscience

رزومه 1 ، رزومه2

 Email: tehranid@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052150

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.