گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد

اطلاع رسانی

اطلاعیه ها :

قابل توجه دانشجویان عزیز:

برنامه کلاسی نیمسال اول 97-1396

روند ثبت و دفاع پرپوزال

مراحل دفاع از پایان نامه

آیین نامه گروه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب سرکار خانم مارال مردانه دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی سرکار خانم دکتر نسیم وثوقی و سرکار خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوانSerum BDNF levels in patients with gambling disorder are associated with the severity of gambling disorder and Iowa Gambling Task indices در روز چهارشنبه 96/6/29 ساعت 12:30 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب سرکار خانم مارال مردانه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: سخنرانی سرکار خانم دکتر سیده زهرا سید صالحی با عنوان Deep Learning for Medicine  در روز چهارشنبه 96/6/22 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

سخنرانی دکتر سیده زهرا سید صالحی

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب سرکار خانم ندا یادگاری دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست و آقای دکتر اسماعیل شاهسوند ،با عنوانAn interaction between a polymorphism of the serotonin transporter (5HTT) gene and the clinical pictureof adolescents with combined type of ADHD(hyperkinetic disorder) and youth drinking در روز چهارشنبه 96/6/15 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب سرکار خانم ندا یادگاری

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.