گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد

مقالات

و بيان ژن سلادين-يك هيپوكامپ در مدل آلزايمر اسپوراديك حيواني S100β  ارتباط تغييرات سطح سرمي

گيرنده هاي گلوتاماتي متابوتروپيك گروه دو و درمان آلزايمر

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.