اهداف

هدف اصلی:

      ارتقاء سطح مهارتهای عملی و فناوری و ارایه خدمات فناورانه در راستای تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم

اهداف فرعی:

 • برگزاري كارگاه هاي مهارت افزایی عملی و فناوری جهت ارتقاي توانمندي های عملی و فناورانه دانش پژوهان
 • ارتقای شرکت دانشجویان در همایش ها و کارگاههای آموزشی مهارت افزایی عملی و فناوری
 • ایجاد بستر مناسب جهت همکاریهای بین دانشکده ای در جهت برگزاری دوره های بین رشته ای در دانشگاه
 • ارایه برنامه های متمرکز و مدون آموزشی مهارت های عملی و فناوری و صرفه جویی در منابع مالی و انسانی
 • کمک به طراحی و اجرای پروژه هاي علمی و فناورانه درسطح دانشگاه و  نیز سایر  سازمان ها
 • ارتقاي توانمندي گروه هاي آموزشی مختلف دانشگاه در تربیت دانشجویان و متخصصان فناور
 • آشنایی با المانهای علمی-عملی و فناوری های مورد نیاز نوآوری
 • آشنایی با فرایندهای انتقال، توسعه و تجاری سازی محصولات پژوهشی
 • ارتقاي توانمندی دانش پژوهان در جهت تسهیل فرایند زنجیره ای از ایده تا محصولات فناورانه و بازار
 • ارائه خدمات مشاوره فناوری جهت تجاري سازي دستاوردهاي تحقیقاتی پژوهشگران
 • تقویت ارتباطات با مراکز صنعتی و سرمايه گذاران جهت تسهيل توسعه فناوری و تجاري سازي دستاوردها
 • مشارکت در برگزاري سمينارهاي مختلف جهت معرفي توانمندي هاي فناورانه دانشگاه
 • افزایش حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجی و افزایش توانمندی دانشگاه در عرصه هاي بین المللی
 • کمک به کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان به منظور خود گردانی آزمایشگاه و کاهش وابستگی دانشگاه به بودجه هاي دولتی
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.