گروه های هدف

گروههای هدف:

مخاطبین و گروه های هدف شامل کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجويان علوم پزشکی و رشته های علوم پایه پزشکی و  زیست شناسی در تمامی مقاطع شامل  ژنتیک انسانی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی - بیوشیمی بالینی -  پزشکی مولکولی - زیست فناوری و بیوتکنولوژی پزشکی – نانوفناوری-  مهندسی بافت- فیزیک و مهندسی پزشکی- قارچ شناسی- ویروس شناسی،  بیوانفورماتیک - علوم سلولی مولکولی و همچنین رشته های آسیب شناسی - داروسازی- فارماکولوژی- شیمی دارویی - بیوتکنولوژی دارویی- علوم آزمایشگاهی- پزشکان عمومی، کارشناسان آزمایشگاهها، صنایع و شرکت ها، متخصصین و محققین تمامی مراکز تحقیقاتی حوزه های علوم زیست پزشکی که به نحوی مشغول به انجام فعالیت‌های پژوهشی، مدیریتی، تجاری، تولیدی و بویژه تحقیقات محصول محور می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.