رسیدگی به شکایات،انتقادات و پیشنهادات

همکاران و دانشجویان گرامی

لطفا پیشنهادات و شکایات خود را به ایمیل دکتر احمدی معاون محترم اداری و مالی دانشکده به آدرس  Ahmadia@tums.ac.ir  ارسال نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.