گروه زیست فناوری پزشکی

گزارش پیشرفت کار پژوهشی

 • دانشجویان ارشد و دکتری که پروپوزال آنها تصویب شده است، موظفند قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، نسبت به برگزاری جلسات پیشرفت کار و ارائه گزارش پیشرفت به استاد راهنمای اول و نیز گروه آموزشی اقدام نمایند تا اجازه انتخاب واحد برای ترم آینده شان صادر شود.
   
 • جلسات گزارش پیشرفت پایان نامه دو بار در سال (نیمه دوم مرداد ماه و نیمه دوم دی ماه) برگزار می‌گردد.
   
  • دانشجویان دکتری می‌بایست در جلسه تعیین شده برای گزارش حضوری که تاریخ آن توسط گروه بیوتکنولوژی پزشکی اعلام می‌گردد، حضور داشته و گزارش کار خود را بصورت شفاهی و پاورپوینت ارائه دهند. دانشجویان دکتری می‌بایست گزارش خود را به صورت کتبی نیز با فرمت درج شده در سایت آموزش دانشکده تکمیل نموده و به امضای اساتید مربوطه راهنما و مشاور رسانیده و به معاون آموزشی گروه تحویل دهند. عدم حضور و یا عدم تحویل گزارش کتبی ایشان به منزله غیبت تلقی شده و برگه گزارش پیشرفت توسط گروه امضا نخواهد شد و از انتخاب واحد در ترم آینده محروم خواهند شد.
  • تذکر: چنانچه دانشجویان دکتری به استاد راهنما و مشاور خود گزارش پیشرفت تحویل داده اند، می‌بایست در جلسه شفاهی گزارش پیشرفت که توسط گروه تعیین می‌شود نیز شرکت داشته باشند.
    
  • دانشجویان کارشناسی ارشد می‌بایست گزارش پیشرفت کار خود را بصورت کتبی تهیه کرده و به امضای اساتید مربوطه راهنما و مشاور برسانند و سپس به معاون آموزشی گروه تحویل دهند.
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید به معاون آموزشی گروه مراجعه فرمایید.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.