درباره مدیر دفتر توسعه

دکتر نغمه بهرامی

Dr Naghmeh bahramiمرتبه علمی: استادیار

CV
Email : n-bahrami@sina.tums.ac.ir

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.