معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر مسعود خسروانی

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

 اطلاعات تماس

Email: drkhosravani@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052000
Fax: : +98-21-88991117

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.