چارت معاونت آموزشی

معاون آموزشی
دكتر جعفر آی
مرتبه علمي: استاد

CV 1, CV2

اطلاعات تماس
Email:
jafar_ai@tums.ac.ir

تلفن :43052000   داخلی : 201

Fax: : +98-21-88991117

 

سرپرست امور هیات علمی

دکتر مریم زحمتکش
مرتبه علمی:دانشیار

CV
تلفن:02143052000
داخلی :155
فكس:021 88991117

Email:zahmatkm@tums.ac.ir

 

سرپرست EDO

دکترمریم فرهمندفر

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه 1
اطلاعات تماس
Email:mfarahmandfar@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052000
Fax: : +98-21-88991117

مسئول کمیته مهارت افزایی و آموزشهای عملی

دکترمحمود اعظمی

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه 1 ورزومه 2
اطلاعات تماس

Email:m-azami@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052112
Fax: : +98-21-88991117

   

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.