توانمند سازی ودانش افزایی

توسعه حرفه ای از ارکان اصلی و از الویت های هر مرکز آموزشی است.  حمایت و ارتقای توسعه فردی، خلاقیت، کیفیت و بالاترین استانداردهای آموزشی در اعضای هیات علمی، دورنمای فعالیت های این واحد است. در دانشکده فناوری های نوین پزشکی توانمندسازی اعضای هیات علمی در راستای تولید فناوری و ارتباط با صنعت از اهمیت ویژه برخوردار است، اما فناوری های نوین نیازمند شیوه ی نوین تفکر است.امید است که برقراری اتاق های فکر، گامی کوچک برای تحقق این امر باشد.  توانمندسازی اعضای هیات علمی در راستای ارائه آموزشی موثر، بر پایه روشها و استراتژی های نوین آموزشی نیز امری ضروری است که این واحد تلاش می کند در راستای تحقق اهداف فوق گام بردارد.
این واحد همچنین مسئولیت اجرای دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی مصوب 20 اردیبهشت 90 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی را زیر نظر مسئولین اجرایی دانشکده و مسئول اجرای طرح در سطح دانشگاه بعهده دارد. 


ارتباط با صنعت

قوانین شرکت های دانش بنیان

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.