ترفیع

واحد ترفيع امور مربوط به پايه ساليانه اعضای هیات علمی را زیر نظر معاون آموزش دانشکده انجام می دهد. بر اساس مقررات موجود به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی یک پایه ترفیع اعطا می گردد. با راه اندازی سیستم شعاع افراد فعالیتهای آکادمیک خود را دراین سیستم وارد می نمایند تا مورد ارزیابی قرار گیرند. ترفیع صرفا بر مبنای آئین نامه و با استفاده از اطلاعات جمع شده از طریق سیستم شعاع و کسب حداقل امتیاز لازم در قسمت پژوهش و آموزش می باشد.

 اعضای محترم هیات علمی می توانند  فلوچارت مراحل ترفیع و آیین نامه ترفیع را  از لینک زیر دریافت نمایند:
فلوچارت مراحل ترفیع اعضای هیات علمی
مراحل محاسبه کارکرد بر حسب ساعتPromotion
آخرين نسخه آيین نامه ترفیع اعضاي محترم هيأت علمي
دستورالعمل ترفيع اعضاي هيات علمي دانشگاه از طريق سيستم شعاع
دستورالعمل جايگزيني سيستم شعاع به جاي كارت زني

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.