امور رفاهی وفرهنگی

وظایف:

· پی گیری و اطلاع رسانی در خصوص ارائه تسهيلات اخذ وام 

· رسيدگي به امور مربوط به بیمه تکمیلی و بیمه عمر اساتید ( اعم از تکمیل فرم و ارسال آن به معاونت اداری و مالی) و همچنین تعویض و تمدید دفترچه اساتید و افراد تحت تکفل.

· تسهیل و تشویق مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه های سلامت محور

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.