پاسخ به سوالات

اعضای محترم هیات علمی می توانند از طریق لینک ذیل  جزئیات دریافتها و کسورات خود را بطور ماهیانه ملاحظه فرمایند.
دریافت فیش حقوقی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.