تماس با ما

مسئول امور هیات علمی: آقای دکتر محمود اعظمی داخلی (112) 

کارشناس امور هیات علمی: سرکار خانم حاجی زاده  داخلی (203)

e-mail: SAMT-FACULTY@tums.ac.ir

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.