رویدادها

نمایش رویدادها

-

۲۶ دی دفاع پایان نامه خانم عاطفه رزازان     انتقال پپتید GP2 به وسیله نانولیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان وبررسی پاسخ ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشی BALB/c
۱۹ دی كارگاه رعايت أصول ايمني زيستي در آزمايشگاه   سه شنبه 96/10/19 ساعت 15-13
۰۱ اسفند EndNote workshop
۱۲ بهمن هوش مصنوعی در پزشکی سخنران دکتر هرمز منصور  
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.