رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۷ فروردین سخنرانی دکتر سمین اکبری 17 فروردین 95 In the name of God                                        Use of droplet based microfluidics for...
۱۲ اسفند کارگاه یک روزه سایکوفیزیک کارگاه یک روزه سایکوفیزیک تاریخ: 12 اسفند 94 ، چهارشنبه، صبح و بعد از ظهر مکان: آزمایشگاه جامع دانشگاه، طبقه دوم مدرسین: مهندس پویا پاکاریان، دکتر علی یونسی...
۱۱ اسفند کارگاه آموزشی زیست سازگاری و خون سازگاری تاریخ کارگاه 94/12/11
۱۱ اسفند سخنرانی آقای مرتضی امجدی، 11 اسفند In the name of God   Flexible Bioelectronics towards Smart Health-Care Monitoring Mr.Morteza Amjadi Ph.D. student Physical Intelligence Department, Max-Planck Institute for Intelligent Systems, Stuttgart, Germany Department of Mechanical & Process Engineering,...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.