سمپوزیوم علمی

سمپوزیوم علمی یک روزه کاربردنانوفناوری در سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین با همکاری انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در تاریخ 5 دی ماه 1394 در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.