کارگاه بین المللی لیشمانیا و لیشمانیوز: ایمنولوژی، واکسن، کشف دارو و درمان


23- 19 آبان ماه 1395،انستیتو پاستور ایران

هدف اصلی کارگاه بین المللی لیشمانیا و لیشمانیوز ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های ایمونولوژی، واکسن، ناقل، کشف دارو و درمان می باشد. این کارگاه در شش بخش ارائه خواهد شد.

1. ایمونولوژی بیماری لیشمانیوز در مدل تجربی موشی

2. بیماری لیشمانیوز در انسان و بررسی های بالینی

3. ارائه آخرین دستاوردها در تحقیق و توسعه واکسن بر علیه لیشمانیوز

4. بررسی آخرین دستاوردهای در درمان بیماری لیشمانیوز و کشف داروهای جدید بر علیه انگل لیشمانیا

5. بیولوژی ناقلین و انتقال از طریق پشه خاکی

6. کار آزمایشگاهی ( انتقال DNA در درون ژنوم لیشمانیا: راهکار مطالعاتی در زمینه واکسن و بررسی داروهای جدید)

برگزارکنندگان:
دکتر سیما رأفتی: بخش ایمونوتراپی و تحقیقات واکسن لیشمانیا ، انستیتوپاستورایران،تهران دکتر :SimonaStägerانستیتو Armand-Frappier دانشگاه Quebec، کانادا

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.leishmania.ir مراجعه فرمایید

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.