کارگاه تخصصی نسل جدید توالی یابی

زمان دوره اول سه شنبه 3 بهمن

ساعت 9 الی 16 با ارائه گواهی معتبر

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.