دفاع پایان نامه آقای محسن مرزبان

اثر   هورمون  ( Triiodothyronine، T3 )  بر  تمایز الیگودندروسیتی  و  میلین سازی  بعد  از تزریق داخل صفاقی  سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان در مدل تجربی مولتیپل اسکلروزیس ایجاد شده با    cuprizone  در موش های نر نژاد  C57B/6

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.