رویدادها

نمایش رویدادها

-

۰۱ اسفند EndNote workshop
۱۹ آبان کارگاه بین المللی لیشمانیا و لیشمانیوز: ایمنولوژی، واکسن، کشف دارو و درمان 23- 19 آبان ماه 1395،انستیتو پاستور ایران هدف اصلی کارگاه بین المللی لیشمانیا و لیشمانیوز ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های ایمونولوژی، واکسن، ناقل، کشف...
۲۷ مهر کارگاه SDS PAGE  استخراج پروتئین ،‌ الكتروفورز پروتئین ها،‌ شناسایی پروتئین ها روی ژل ،‌ آشنایی با انواع ژل برای روش SDS-page  روشهای مختلف ارزیابی پروتئین ،‌تعیین...
۲۶ مهر کارگاه مقاله نویسی مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه،...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
8