اخبار

نمایش اخبار

-

وبینارهای تخصصی کرونا ویروس ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ برنامه تیرماه وبینارهای تخصصی کرونا ویروس همراه با اساتید متخصص در این حوزه، با همکاری انجمن پزشکی مولکولی و کمیته بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ....
ارزشیابی اساتید ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم می باشد...
31 خرداد سالروز شهادت شهید چمران ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شهید مصطفی چمران (خدایا...مرا به خاطر گناهی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش!
راهنمای گام دوم مبارزه با کوید -19 (کرونا ویروس) ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه
اطلاعیه بازگشایی دانشگاه ها ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ بازگشایی دانشگاه ها و شروع به کار مراکز آموزشی
راهنمای استفاده صحیح از دستکش و ماسک در مقابله با ویروس کرونا ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ کاری از خانم رکسانا صاحب نسق گروه پزشکی مولکولی با همکاری فهمیه ثلاسر مقدم، منصوره عبدالحسینی ، فرشید زند سلیمی و محسن عسکری دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.