اخبار

نمایش اخبار

-

اطلاعیه داوطلبین آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دکتری 1398 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ اطلاعیه داوطلبین آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دکتری 1398
پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-8991 اعتبارها و تسهیالتی را به دانشجویان مستعد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا میکند.
جلسه دیدار معاون اداری مالی دانشکده با کارمندان ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ این جلسه روز سه شنبه 4 تیر ماه 98 با حضور کارمندان دانشکده برگزار گردید
برگزاری کمیته مشترک دانشجویی فعالیتهای بین الملل دانشکده ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ولین جلسه مشترک کمیته دانشجویی و بین الملل دانشکده در روز سه شنبه مورخ 28 خرداد 98 با حضور دکتر متوسلی معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه و دکتر طباطبایی شفیعی سرپرست معاونت بین الملل دانشکده و دانشجویان عضو کمیته برگزار گردید.
بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از آزمایشگاه های دانشکده ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ به گزارش روابط عمومی دانشکده روز چهارشنبه 4 تیر 98 دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران از آزمایشگاه های دانشکده بازدید کردند.
نخستین جلسه هم اندیشی معاونت بین الملل و اعضای هیئت علمی دانشکده ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ این جلسه روز سه شنبه 4 تیر 98 با حضور دکتر طباطبایی شفیعی سرپرست معاونت بین الملل دانشکده، دکتر اعظمی مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده که سابقه همکاری در فعالیت های بین الملل داشتند برگزار گردید.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.