اخبار

نمایش اخبار

-

سومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ویژه دانشجویان علوم پزشکی کشور
دومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ دومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا
مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه نانو فناوری پزشکی و دانشجویان بین الملل ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مراسم افطاری روز یکشنبه مورخ 98/3/12 به همت اعضای هیئت علمی و برخی از دانشجویان گروه نانو فناوری پزشکی در شرکت فناوران نانو مقیاس برگزار گردید.
برگزاری مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه علوم اعصاب ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ این مراسم روز شنبه مورخ 98/2/28 که به همت اعضای هیئت علمی گروه علوم اعصاب در هتل اسپیناس برگزار گردید
برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97
ارزشیابی اساتید ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم می باشد...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.