اخبار

نمایش اخبار

-

کارگاه "معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان" ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ کارگاه "معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان" در روز روز سه شنبه 97/8/1 در سالن شورا طبقه دوم آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
کارگاه "معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان" ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ معاونت بین الملل دانشکده فناوریهای نوین با همکاری موسسه تبادلات آکادمیک DAAD در تهران کارگاه معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان را برگزار می کند.
اطلاعیه برنامه اراسموس پلاس ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ اطلاعیه KA107 تحت برنامه اراسموس پلاس برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی:
اطلاعیه گرنت کشور سوئیس برای دانشجویان و محققین ایرانی ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ گرنت کشور سوئیس برای دانشجویان و محققین ایرانی
بازدید رئیس و عضو هیات عملی دانشگاه سملوایز بوداپست مجارستان از آزمایشگاه جامع تحقیقات ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ روز دوشنبه مورخ 97/2/3 دکتر Tamas Masszi رییس دانشکده پزشکی و عضو هیات دانشگاه سملوایز بوداپست و پروفسور Hunyady Lászlóعضو هیات علمی دانشگاه سملوایز از کشور مجارستان از آزمایشگاه جامع تحقیقات پیش بازدید کردند.
پروژه تبادل دانشجو KA107 در قالب برنامه اراسموس پلاس ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکی از پروژه هایی که اخیرا" دانشگاه در آن حضور پیدا نموده است، KA107 تحت برنامه اراسموس پلاس می باشد. در این پروژه مقرر گردیده است که یک نفر از دانشجویان واجد شرایط PhD دانشگاه جهت تحصیل به مدت 5 ماه در دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا حضور پیدا نماید.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.