اخبار

نمایش اخبار

-

موفقیت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ خانم فاطمه معدنی ، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی جهت انجام قسمتی از پایان نامه دوره MSc در دانشگاه سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا، موفق به کسب بورسیه از پروژه اراسموس- مرحبا گردید.
بازدید اعضای ارشد سمینار بین الملل سازی آموزش عالی از آزمایشگاه جامع تحقیقات (TCF) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ درپی برگزاری سمینار بین الملل سازی آموزش عالی که در روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.در روز دوشنبه 96/2/11 جمعی از اعضای سمینار و مسئولین از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی بازدید کردند .
چهارمین مراسم بزرگداشت روز بین الملل دانشگاه و حضور فعال دانشجویان بین الملل دانشکده ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ چهارمین مراسم بزرگداشت روز بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و حضور فعال دانشجویان بین الملل دانشکده در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه سال 95
تمدید فراخوان مرحله سوم پروژه مرحبا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مرحله سوم پروژه مرحبا برای بازه زمانی 22 دسامبر 2016 تا 14 فوریه 2017 در حال اجرا است.
حضور دکتر Stampfer مدیر عامل Vienna Science and Technology Fund در دانشگاه ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ حضور آقای دکتر Stampfer مدیر عامل Vienna Science and Technology Fund جهت تبادل نظر برای برقراری تعاملات علمی در دانشگاه
موفقیت دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ خانم دکترزهره سلطنت پور، دکترای رشته پزشکی مولکولی جهت انجام دوره پسا دکترا و خانم آزاده نظری دانشجوی دکترای رشته مطالعات اعتیاد برای انجام قسمتی از پایان نامه دوره PhD در دانشگاه سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا، موفق به کسب بورسیه از پروژه اراسموس- مرحبا گردیدند.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.