اخبار

نمایش اخبار

-

پروژه تبادل دانشجو KA107 در قالب برنامه اراسموس پلاس ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکی از پروژه هایی که اخیرا" دانشگاه در آن حضور پیدا نموده است، KA107 تحت برنامه اراسموس پلاس می باشد. در این پروژه مقرر گردیده است که یک نفر از دانشجویان واجد شرایط PhD دانشگاه جهت تحصیل به مدت 5 ماه در دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا حضور پیدا نماید.
برگزاری پنجمین مراسم روز بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ پنجمین مراسم بزرگداشت روز بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 14 و 15 اسفند ماه سال 96 و در محل موزه ملی تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
موفقیت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ خانم فاطمه معدنی ، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی جهت انجام قسمتی از پایان نامه دوره MSc در دانشگاه سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا، موفق به کسب بورسیه از پروژه اراسموس- مرحبا گردید.
بازدید اعضای ارشد سمینار بین الملل سازی آموزش عالی از آزمایشگاه جامع تحقیقات (TCF) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ درپی برگزاری سمینار بین الملل سازی آموزش عالی که در روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.در روز دوشنبه 96/2/11 جمعی از اعضای سمینار و مسئولین از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی بازدید کردند .
چهارمین مراسم بزرگداشت روز بین الملل دانشگاه و حضور فعال دانشجویان بین الملل دانشکده ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ چهارمین مراسم بزرگداشت روز بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و حضور فعال دانشجویان بین الملل دانشکده در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه سال 95
تمدید فراخوان مرحله سوم پروژه مرحبا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مرحله سوم پروژه مرحبا برای بازه زمانی 22 دسامبر 2016 تا 14 فوریه 2017 در حال اجرا است.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.