اخبار

نمایش اخبار

-

بازدید دانشجویان دکتری تخصصی مهندسی بافت ورودی 96 از پژوهشگاه ابن سینا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ جمعی از دانشجویان مهندسی بافت دانشکده، به منظور هم افزایی بین دانشگاه و بخش بالینی، از پژوهشگاه ابن سینا و شرکت های دانش بنیان مستقر در آن مرکز بازدید کردند.
گزارش ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی مورخ 94/09/30 ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ با موضوع "A short review on exosome isolation protocols"
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.