اخبار

نمایش اخبار

-

بازدید گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد در تاریخ 95/09/03 به همراه دانشجویان و تعدادی از اعضای هیئت علمی ، بازدید دوساعته ای از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز داشتند.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.