اخبار

نمایش اخبار

-

نشست هیات رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده با هیات رئیسه و روسای بخش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ به گزارش روابط عمومی دانشکده ، روز چهارشنبه 3 دی 99، در نشستی مدیران گروه های آموزشی این دانشکده با مدیران بخش های بیمارستان امام خمینی در زمینه همکاری های علوم پایه و بالین تبادل نظر کردند.
 قدردانی از کارمندان نمونه در دانشکده  ۱۳۹۹/۱۰/۰۲  به گزارش روابط عمومی دانشکده  روز دوشنبه مورخ 1 دی 99، مراسم تکریم کارمندان نمونه با حضور اعضای هیات رئیسه کارکنان این دانشکده برگزار شد.
بازدید نمایندگان هیات رئیسه دانشکده  از واحدهای آموزشی، اداری و آزمایشگاه دانشکده ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ به گزارش روابط عمومی دانشکده روز دوشنبه مورخ 1 دی 99، علی هشیار، معاون اداری مالی دانشکده، دکتر جعفر آی، معاون آموزشی دانشکده و دکتر سیدنصرالله طباطبایی، معاون بین الملل دانشکده به عنوان نمایندگان اعضای هیات رئیسه از طبقات ساختمان های اداری و آزمایشگاه این دانشکده بازدید کردند.
اولین جلسه مشترک دانشکده و مجتمع بیمارستانی امیراعلم در حوزه ارتباط علوم پایه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ به گزارش روابط عمومی دانشکده ، دوشنبه 21 مهرماه 99 ، اولین جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه این دانشکده با اعضای هیات رئیسه مجتمع بیمارستانی امیراعلم در محل دانشکده با هدف همکاری علوم پایه و بالین برگزار شد.
اولین جلسه مشترک دانشکده و مجتمع بیمارستانی امام خمینی در حوزه ارتباط علوم پایه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ​به گزارش روابط عمومی، 5 مهرماه 99، اولین جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه این دانشکده با اعضای هیات رئیسه مجتمع بیمارستانی امام خمینی در محل بیمارستان با هدف همکاری علوم پایه و بالین برگزار شد.
برگزاری اولین آزمون فلوشیپ پزشکی بازساختی دندانپزشکی در ایران ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ آزمون فلوشیپ پزشکی بازساختی دردندانپزشکی، برای اولین بار در ایران با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و دانشکده دندانپزشکی 13 مرداد 99 برگزار شد
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.