اخبار

نمایش اخبار

-

بازدید دکتر جلیلی از کارگاه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ معاون آموزشی دانشگاه از بخش های مختلف آزمایشگاه آموزشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دیدن کردند.
سخنرانی پروفسور روبرت هیل استاد دانشگاهQueen Mary انگلستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ جلسه سخنرانی پروفسور Robert Hill استاد دانشگاهQueen Mary انگلستان ، با عنوان ” “From Idea to Productدر سالن اجلاس طبقه نهم سازمان مرکزی دانشگاه روز شنبه مورخ 94/10/12 از ساعت 14:00تا 16:00 برای اعضا هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد.
سخنرانی پروفسور الکساندر سیفعلیان بنیانگذار نانوپزشکی بازساختی انگلستان ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ پروفسور الکساندر مارکوس سیفعلیان ، روز شنبه 12 دی ماه 1394 از ساعت 9-11 در محل سالن همایش های ستاد مرکزی دانشگاه به تشریح آخرین دستاورد های حوزه پزشکی باز ساختی و نانوپزشکی خواهد پرداخت.
برنامه جامع نظام مند کردن ارائه واحد های عملی برنامه های آموزشی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ دکتر حسین قنبری معاون آموزشی دانشکده در خصوص برنامه جامع نظام مند کردن واحدهای عملی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی به بیان جزئیات پرداخت.
برگزیده شدن" دکتر نفیسه بحیرایی" در دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا از گروه مهندسی بافت ،دانشکده فناوری های نوین پزشکی ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ خانم نفیسه بحیرایی از" برگزیدگان کمیته تخصصی آموزش" دانش آموخته نمونه رشته دکتری مهندسی بافت در سال 1394 از دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشند.
کوهنوردی دانشجویان ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ عده ای از دانشجویان به همراه آقای پورسلیمان ، کوهنورد باتجربه و مسئول آزمایشگاه دانشکده نیمی از پنجشنبه 28 آبان ماه خود را در ارتفاعات توچال گذراندند
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.