اخبار

نمایش اخبار

-

مشاهده تدریس توسط همگنان ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ برنامه جامع توان مند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجلس تودیع و تقدیر از زحمات آقای هادی رستمانی نگهبان دانشکده ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ مجلس تودیع و تقدیر از زحمات آقای هادی رستمانی نگهبان دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد.
تقدیر دانشجویان دانشکده ازدکتر محقق معاون محترم دانشجویی ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ با همت و پیگیری دکتر محقق معاون محترم دانشجویی دانشگاه جمعی از دانشجویان دانشکده که بعلت شروع فصل تابستان...
دکتر احمدیان: نقش دانش آموختگان، نقش سفیران دانشگاه است ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دفتر ارتباط با دانش آموختگان به بهانه پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه با دکتر احمدیان رییس دانشکده گفتگو کرد.
تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم می باشد...
سامانه ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ به منظور ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم ، از تاریخ 04/01/ 95 لغایت 95/04/14
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.