اخبار

نمایش اخبار

-

بازدید دکتر کوولیک از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و دانشکده ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ دکتر کوولیک نماینده دانشگاه ایندیانا و دکتر نكوفر مدير روابط بين‌الملل، اعتباربخشي و رتبه‌بندي معاونت بين‌الملل دانشگاه، از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و دانشکده فناوری های نوین پزشکی بازدید کردند.
بازدید دانشجویان زیست فناوری پزشکی از پژوهشگاه رویان ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ در راستای سیاست های توسعه فناوری و توانمندسازی دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی,بازدید دانشجویان از پژوهشگاه رویان در تاریخ 94/03/09انجام گردید.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.