برگزاری سخنرانی علمی آنلاین با دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا

برگزاری سخنرانی علمی آنلاین با دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا

برگزاری سخنرانی علمی آنلاین با دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا با هماهنگی دانشکده فناوری های نوین  در دانشکده مجازی

سخنرانی علمی آنلاین با موضوع کاربرد بیو پرینتر سه بعدی در بررسی بیماری کلیه پلی کیستیک در سالن شورای دانشکده  مجازی برگزار شد.

سخنرانی علمی آنلاین در رابطه با کاربرد بیو پرینتر سه بعدی در مطالعه بیماری کلیه پلی کیستیک ، روز سه شنبه 29 دیماه 94 با حضور دانشجویان گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در سالن دانشکده مجازی برگزار شد.

دکتر Miguel Garcia Gonzalez استاد دانشگاه سانتیاگو دکامپوستلا با h-index 15 که تمرکز تحقیقاتشان بر روی بیماریهای کلیه می باشد بعد از توضیح در مورد پروژه های تحقیقاتی گروهشان همراه با دانشجوی مقطع دکترا Vanesa Calviño  نتایج تحقیقات خود بر روی بیوپرینتر با عنوان زیر را

3D bio-printer to create nephrons and vascular channels to study polycystic kidney disease

به اشتراک گذاشتند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.