استقبال اساتید و دانشجویان از سخنرانی دکتر Miguel Gonzalez

استقبال اساتید و دانشجویان از سخنرانی دکتر  Miguel Gonzalez

دکتر میگل گنزالس استاد  دانشگاه  سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا و محقق موسسه تحقیقات سلامت، گروه ژنتیک و بیولوژی تکاملی بیماریهای کلیوی، روز سه شنبه 31 فروردین  95 سخنرانی خود با عنوان " بیماری های ارثی کلیوی در بزرگسالان و کودکان از تشخیص تا درمان"ارائه نمودند که با استقبال پزشکان متخصص نفرولوژیست و دانشجویان پزشکی و دکترا رو به رو گردید.

لازم به ذکر است این سخنرانی به همت دانشکده فناورهای نوین پزشکی و  مرکز تحقیقات نفرولوژی د انشگاه علوم پزشکی تهران در سالن G6 ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.