موفقیت دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا

موفقیت دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا

خانم دکتر زهره سلطنت پور، دکترای رشته پزشکی مولکولی جهت انجام دوره پسا دکترا و خانم دکتر آزاده نظری دانشجوی دکترای رشته مطالعات اعتیاد برای انجام قسمتی از پایان نامه دوره PhD در دانشگاه سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا،  موفق به کسب بورسیه از پروژه اراسموس- مرحبا گردیدند.

   مرحبا به عنوان یکی از پروژه‌های کنسرسیوم همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه، زمینه‌های همکاری‌های مشترکی را میان 9 دانشگاه اروپایی، چهار دانشگاه عراقی و پنج دانشگاه ایرانی فراهم نموده است. بیش از 60 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای شرکت در این برنامهExchange  ، درخواست خود را ارائه کرده بودند که بعد از بررسی مدارک توسط نمایندگانی از اتحادیه اروپا، مدیر برنامه اراسموس- مرحبا و نمایندگان دانشگاه‌های اروپایی، عراقی و ایرانی ، 15 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به کسب بورسیه گردیدند که در میان انتخاب شدگان، 2 نفر از دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی می باشند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.