حضور دکتر Stampfer مدیر عامل Vienna Science and Technology Fund در دانشگاه

حضور دکتر Stampfer مدیر عامل Vienna Science and Technology Fund   در دانشگاه

آقای دکتر Stampfer مدیر عامل مرکز Vienna Science and Technology Fund (WWTF) از کشور اطریش با هدف بازدید از دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایجاد ارتباط و انجام پروژه‌های علمی مشترک  روز شنبه  8 خرداد ماه  95 با آقای دکتر یونسییان معاونت پژوهشی دانشگاه ، دکتر احمدیان، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی ، دکتر تهرانی دوست مدیر گروه علوم اعصاب و اعتیاد ، دکتر لطفی معاون بین‌الملل دانشکده ، دکتر احمدی، معاون امور مالی دانشکده و دکتر قنبری معاون آموزشی دانشکده و دکتر محمد رضا آی رئیس مرکز ملی نقشه برداری مغز ،  دکتر نگاهداری مشاور ریاست در منابع مالی در محل دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ملاقات کردند.

بعد از پیام خوش آمدگویی از طرف  جناب آقای دکتر احمدیان و بیان اهداف جلسه، دکتر یونسیان به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران با فوکوس بر فعالیت های آن در حوزه تکنولوژی و پژوهش پرداختند. در ادامه دکتر لطفی به معرفی  دانشکده فناوریهای نوین پزشکی وآزمایشگاه جامع تحقیقات پرداختند ودر ضمن  استراتژی حوزه بین الملل دانشکده را بیان نمودند. سپس آقای دکتر تهرانی دوست توضیحاتی در مورد پروژه "نورومارکرها   " ارائه فرمودند. در ادامه جلسه دکتر Stampfer به معرفی اهداف و ماموریت های WWTF پرداختند. در پایان افراد حاضر درجلسه در مورد راهکارهای همکاری بین دانشگاه و مرکز WWTF به بحث و تبادل نظر پرداختند. با توجه به امکانات سازمان مذکور در حمایت از پروژه های تحقیقاتی و علاقه ایشان جهت برقراری ارتباطات علمی ،‌ مقرر گردید دکتر Stampfer مقررات و قوانین مربوطه را مورد مطالعه قرار دهند تا اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از حمایت های WWTF برخوردار گردند.

در پایان جلسه دکتر  Stampfer از آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید نمودند و دکتر لطفی ضمن نشان دادن امکانات آزمایشگاه به معرفی سرویس های ارائه شده نیز پرداختند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.