معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

اخبار

طی نامه شماره 3410/110/د/95 مورخ 95/3/13 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، اولویتهای پژوهشی با توجه به استراتژی ها، اهداف، شرح وظایف و چالش های موجود در سال جاری به شرح ذیل اعلام می‌گردند:

محورهای پژوهشی:

 ارزیابی عملکرد کارکنان

 تعهد حرفه ای/ سازمانی

 ساختار سازمانی

 رضایت ذی‌نفعان

 مدیریت مشارکتی

 ساماندهی اطلاعات

 آموزش و توانمندسازی کارکنان

 ارتقای سلامت شغلی کارکنان

 ساماندهی امور تغذیه واحدهای تابعه

 اهمیت آشنایی کارکنان دانشگاه با قوانین و مقررات جاری کشور

 آینده پژوهی منابع مالی

 شناسائي توانمندي هاي بالقوه دانشگاه براي توليد و خلق ثروت

 محاسبه هزینه تمام شده

 صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی

 مدیریت کیفیت و بهره وری

 پدافند غیرعامل

 خلق منابع جدید

طرح های پژوهشی:

 ارایه مدل کاربردی جهت استفاده بهینه از امکانات دانشگاه در شهرستان‌ها

 طراحی مدل عدالت محور در توزیع منابع رفاهی بین کارکنان

 ارایه الگوی متناسب سازی هزینه –درآمد اقامتگاهها

 آسیب شناسی قراردادهای منعقده با شرکت های حقیقی و حقوقی در عرصه‌های میدانی و ارایه مدل نظارتی کارامد

 بررسی میزان اثر بخش نظارت بر عملکرد پیمانکاران بیمارستانی

 طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری خدمات پزشکی و پیراپزشکی.

 ارائه الگو برای توزیع منابع در بخش آموزش دانشگاه

 طراحی نظام عملیاتیبرای اجرایی شدن شیوه نامه حمایت از پروژه های تولید و خلق ثروت مبتنی بر دانش

 ارائه الگوی یکپارچه برای ارزیابی عملکرد

 بررسي تاثير استانداردسازي تجهيزات پزشكي در مراكز بر نحوه مديريت بودجه و نيازسنجی در بيمارستان‌ها

 استفاده از Qr كد در راستاي استفاده حداكثري از قابليت هاي فنآوري اطلاعات در حوزه مديريت تجهيزات پزشكي

 بررسی کاهش خطرات احتمالی و افزایش ایمنی تجهیرات برای بیماران در پروژه نگهداشت و کالیبراسیون و کنترل کیفی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.