برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده براساس برنامه ریزی صورت گرفته، از پذیرفته شدگان در مرحله نخست آزمون علمی برای انجام مصاحبه در 3 رشته مهندسی بافت، نانوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی پزشکی  در روزهای 31 مرداد و 1 شهریور  دعوت بعمل آمد. 

دکتر حسین قنبری معاون آموزشی دانشکده یکی از تفاوت‌های آزمون سال جاری با آزمون‌های سال گذشته را در بخش مصاحبه شمردند که به صورت ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی صلاحیت های داوطلبان تحصیل در دوره های دكتری تخصصی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهی مطالب علمی، جستجوی منابع علمی، زبان انگلیسی، توانمندی های تخصصی رشته و  بررسی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای از جمله موضوعات این ایستگاهها بوده است. زمان اختصاص داده شده برای هر ایستگاه بین 8 تا 10 دقیقه بود و زمان مصاحبه برای هر فرد حدود چهل دقیقه به طول انجامید.

وی افزود: تعداد افراد واجد شرایط برای مرحله مصاحبه در رشته نانو فناوری پزشکی 28 نفر، مهندسی بافت 28 نفر و زیست فناوری پزشکی 94 نفر بود و در مجموع در طی دو روز 150 نفر مورد مصاحبه و آزمون قرار گرفتند و نتایج آن جمع بندی و به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شد.

دکتر قنبری با اشاره به رضایت مندی کامل داوطلبان از شیوه جدید آزمون گفت: طبق نتایج ارزشیابی های انجام گرفته از داوطلبان، سطح رضایت مندی آنها از این شیوه آزمون مصاحبه مطلوب بود و تمهیدات لازم برای برگزاری شایسته آزمون از قبل فراهم شده بود.

وی در پایان از تمامی دست اندر کاران و عوامل اجرایی و علمی آزمون قدردانی کرد و گفت: بدون شک بدون حمایت ها و همکاری واحد های مختلف دانشکده، هیات رئیسه، اعضا هیات علمی، کارشناسان و پرسنل خدمات و نیز برنامه ریزی و حمایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه،  امکان برگزاری موفق آزمون وجود نداشت و تشریک مساعی همه همکاران باعث برگزاری شایسته این آزمون شد.


 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.