جشن دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان جدیدالورود بازدید از موزه تاریخ علوم پزشکی را خاطره ای ماندگار و ارزشمند از دانشگاه علوم پزشکی تهران دانستند.

دانشکده فناوری های نوین پزشکی در استقبال از نو دانشجویان مقطع PhD و کارشناسی ارشد خود مراسمی را با حضور هیأت رئیسه دانشکده ترتیب دادند. در بخش دوم این مراسم که معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده عهده دار آن بود مدیران امور دانشجویی دانشگاه ، دانشجویان را در جریان خدمات دانشجویی و وظایف خود قرار دادند. جناب آقای دکتر اصفیا مدیر امور رفاهی توضیحات مبسوطی درخصوص انواع وام ها و تسهیلات معاونت دانشجویی دانشگاه ارائه نمود، جناب آقای دکتر نوروزی مدیر امور هنری و فوق برنامه ضمن بیان وظایف این حوزه به جشنواره دانشجویی ابن سینا و معرفی دانشجوی نمونه کشوری و اهمیت مشارکت حداکثری دانشجویان در این امور اشاره کرد.

   آقای دکتر مسعود خسروانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده ضمن یادآوری نصایح آقای دکتر جعفریان ریاست دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود از ایشان خواست نشاط جسمانی، علمی و سیاسی خود را بعنوان شاخص های سلامتی حفظ کنند و تلاش کنند انسانی واقعی، مسلمانی واقعی و دانشجویانی واقعی باشند. ایشان اضافه کرد یک انسان واقعی نمی تواند نسبت به جنایات و دردهایی که در کشورهای همسایه می گذرد بی تفاوت باشد . در انتها دانشجویان از موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه بازدید کردند، این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید شور و نشاط زایدالوصفی را درمیان این دانشجویان که از نقاط مختلف کشور پذیرفته شده بودند ایجاد کرد.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.