برگزاری مسابقه کتابخوانی شماره 2

برگزاری مسابقه کتابخوانی شماره 2

 پیرامون معرفی شخصیت شهید عالی مقام ابراهیم هادی در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی این مسابقه که برگرفته از کتاب "سلام بر ابراهیم " بود با حضور فعال شرکت کنندگان از دانشکده های پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، فناوری های نوین پزشکی ، داروسازی، معاونت غذا و دارو و بیمارستان امیراعلم برگزار شد. دکتر خسروانی معاون فرهنگی دانشجویی هدف از برگزاری چنین مسابقاتی را معرفی مسلمانان واقعی و تشخیص ایشان از مسلمانان غیرواقعی، ارائه شاخص های مطمئن و صحیح اسلامی برای کسب موفقیت در عرصه های مختلف زندگی چه در خانواده و چه در جامعه دانست. ایشان یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی را جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان و تقویت باورهای دینی در جامعه بویژه درمیان جوانان را معرفی الگوهای واقعی و عملی از اسلام دانست و گفت تحلیل هایی که شرکت کنندگان از شخصیت شهید والامقام ابراهیم هادی انجام داده اند بسیار ارزشمند و کاربردی بوده و بزودی جهت استفاده عموم در سایت دانشگاه قرار داده می شود.

اسامی برندگان مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.