سامانه ارزشیابی اعضای هیات علمی

سامانه ارزشیابی اعضای هیات علمی

دانشجویان گرامی،  

باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت  تدریس اساتید محترم می باشد، لذا الزامیست  از  تاریخ 95/10/18  لغایت 95/10/30 به سامانه ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس  http://eval.tums.ac.ir/  مراجعه نموده و فرم ارزشیابی  از اساتید  دروس  را تکمیل نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.