برگزاری نشست ماهیانه مسئولین دفاتر دانش آموختگان دانشگاه در دانشکده

برگزاری نشست ماهیانه مسئولین دفاتر دانش آموختگان دانشگاه در دانشکده

بنا به گزارش دفتر دانش آموختگان دانشکده ، جلسه ماهانه دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه روز دوشنبه 20دی ماه با میزبانی دانشکده در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.در آغاز این نشست دکتر سید احمدیان دبیر دفتر دانش آموختگان دانشگاه رئوس اصلی دستور جلسه را برای حاضرین در نشست بازگو نمودند.

سپس دکتر احمدیان رییس دانشکده ، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، بر نقش و جایگاه ارزشمند دانش‌آموختگان به عنوان سرمایه های اصلی در نظام سلامت کشور و پایه های اصلی ارائه خدمات سلامت تاکید نمودند.

در ادامه دکتر قنبری معاون آموزشی دانشکده  گزارش جامعی از وضعیت موجود دانشکده  و اهم دستاوردهای مرتبط با دفتر دانش آموختگان از ابتدای زمان تاسیس دانشکده را برای حضار بازگو نمودند. دکتر قنبری در خاتمه راهبردهای کلان دانشکده در زمینه ارتقا و بهبود عملکرد و توسعه ارتباطات با دانش آموختگان دانشکده را به شرح زیر بازگو نمودند:

  1. تدوین اهداف و ماموریت های دانشکده در حوزه دانش آموختگان در برنامه راهبردی چهار ساله آتی دانشکده
  • بهبود و توسعه ارتباط دانشکده با دانش آموختگان
  • سیاست درهای باز به روی دانش آموختگان دانشکده
  • ایجاد شبکه های ارتباطی تعاملی میان دانشکده و دانش آموختگان
  • حمایت از آرمان های دانش آموختگان و تقویت انگیزه آنان برای حفظ ارتباط با دانشکده
  • چاپ و نشر مجله دانش آموختگان دانشگاه (فصلنامه- سالنامه)
  1. استفاده از ظرفیت های علمی و فناوری دانش آموختگان در خارج از دانشگاه و بخش صنعت
  2. بهره مندی از تجربیات، دانش و مهارت های دانش آموختگان دانشکده درتصمیم سازی و تدوین برنامه های توسعه ای دانشکده

سپس هر یک از معاونین دانشکده به اجمال سیاست ها و برنامه های حوزه تحت پوشش خود را در زمینه با فعالیت های مرتبط با دانش آموختگان را برای حاضرین بر شمردند.

در ادامه، استاددکتر بهادری ضمن تشکر از میزبانی دانشکده ، رهنمودهایی را در زمینه تقویت  همکاری های میان دفاتر دانش آموختگان دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه با دفتر مرکز دانش آموختگان دانشگاه را بیان نمودند. 

در انتهای جلسه آقای دکتر گتمیری قائم‌مقام رییس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان گزارشی را در زمینه اخلاق حرفه ای در حوزه علوم پزشکی ارائه نمودند و جلسه با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.