دریافت گواهینامه رتبه برتر دانشکده درسومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه

 دریافت گواهینامه رتبه برتر دانشکده درسومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :در سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه که دوشنبه 23 اسفند 95 در سالن آمفی‌تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، دکتر توکلی معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه، بابیان اینکه، سازمان‌ها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و پیشرفت در محیط رقابتی امروز که بر اقتصاد دانش‌محور استوار است بایستی به‌طور منظم و منسجم از عملکرد سازمان‌های خود اطلاع داشته و از ابزارهای مناسب برای سنجش عملکرد استفاده کنند، گفت: استفاده از نظام‌های کنترل عملکرد و برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی ضروری است تا بتوانیم مؤثرتر مدیریت کرده و میزان موفقیت و پیشرفت در دستیابی به اهداف راهبردی دانشگاه را بسنجیم.
وی افزود: تجربه سازمان‌های موفق نشان می‌دهد، تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش و ارزیابی عملکرد، جمع‌آوری و آنالیز داده‌های عملکرد، به‌کارگیری و استفاده از داده‌های عملکردی در جهت بهبود عملکرد سازمان و استفاده از روش‌های سیستماتیک یک اصل بسیار مهم در جهت موفقیت سازمان‌ها است.

دکتر توکلی ارزیابی عملکرد با شناسایی نقاط بهبود را موجب جلوگیری از اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها دانست و گفت: تضمین تداوم ارائه خدمات باکیفیت در بخش آموزش بهداشت و درمان بدون ارزیابی و اطلاع از وضعیت نظام حمایتی و پشتیبانی دانشگاه غیرممکن است و ارزیابی عملکرد با تکیه‌بر ابزارهای علمی گام جدی در ایجاد تغییر در نگرش کارکنان و اعضای هیئت‌علمی در روابط بین واحدها و در ساختارهای اداری و تمرکز در نظارت است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد شناسایی نقاط قابل‌بهبود است. در سال‌های گذشته فرآیند از طریق مکاتبه با واحدها انجام می‌شد ولی در سال 95 امکان اجرای تدوین و رصد وضعیت اجرا در سامانه ارزیابی عملکرد فراهم‌شده است.
وی گذشته‌نگر بودن، طراحی خودارزیابی و ارزیابی مجدد و مبتنی بر ساختار وب بودن را اصول کلی اجرای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه برشمرد و افزود: قصد ما استفاده از هیچ الگویی نبوده هرچند در طی سالیان اخیر از قالب EFQM یا مالکوم بالدریچ برای یکسان‌سازی استفاده کرده‌ایم.
دکتر توکلی در پایان یکپارچه کردن برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه را آینده‌ی ترسیم‌شده برای برنامه ارزیابی عملکرد دانشگاه خواند و این امر را برای گذر از ارزیابی عملکرد صرف و دستیابی به مدیریت عملکرد لازم و ضروری دانست.

در ادامه دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، بابیان اینکه، ارزیابی عملکرد به معنای مچ‌گیری نیست بلکه موجب ارتقای سیستم کاری می‌شود گفت: ارزیابی را نباید به‌منزله توهین تلقی کنیم هرچند شاید خوشایند خیلی‌ها نباشد که متأسفانه یکی از نقاط ضعف فرهنگی در جامعه امروزی است.
وی افزود: کار، جزئی از زندگی ما است و گاهی باید فکر کنیم که این جزء از زندگی را چگونه می‌توانیم اصلاح کنیم تا در محیط کاری زندگی راحت‌تری داشته باشیم.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: ماهیت ارزیابی عملکرد از درون خود ما نشأت می‌گیرد با این دیدگاه، رفتارمان را می‌توانیم تنظیم کنیم. ارزیابی مانند آینه‌ای است که رفتارمان در آن منعکس می‌شود و ضعف‌هایمان را نشان می‌دهد.
دکتر جعفریان پیش‌بینی پذیری را موجب ایجاد آرامش در محیط کار دانست و گفت: باید نسبت به محیط کاری خود پیش‌بینی پذیر باشیم چون وقتی فردی به‌عنوان ارباب‌رجوع به ما مراجعه می‌کند نوع رفتارمان موجب تنش یا آرامش بیمار و خودمان خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست شخصی با اسب سفید برای ما معجزه کند بلکه خودمان با تغییر در نگرش به محیط زندگی و کاری موجب پیشرفت خود و جامعه خواهیم شد پس باید از محدودیت‌هایی که می‌توان عبور کرد عبور کنیم تا به اهدافمان برسیم.
توضیح اینکه، بر اساس دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه، به واحدهای برتر سه نوع گواهینامه عالی، برتر و اهتمام (بر اساس معیارهای تعیین‌شده) اعطا شد. گواهینامه عالی به واحدهایی تعلق گرفت که در میانگین مجموع ارزیابی مدیریت‌ها بیشتر از 90 درصد امتیاز را به دست آورده‌اند، گواهینامه برتر به واحدهایی اعطا شد که در میانگین مجموع ارزیابی مدیریت‌ها بین 80 تا 90 درصد امتیاز را به دست آوردند و گواهینامه اهتمام نیز به واحدهایی تعلق گرفت که میانگین امتیاز آن‌ها نسبت به دوره قبل افزایش‌یافته است.

اسامی رتبه‌های برتر در ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع
دانشکده پرستاری مامایی، گواهینامه عالی و علاوه بر کسب رتبه عالی درمجموع مدیریت‌های حوزه توسعه در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی- توسعه سازمان و سرمایه انسانی - نوسازی و مطالعات کاربردی- برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد نیز حائز رتبه برتر شده است.
دانشکده پزشکی، گواهینامه برتر و علاوه بر دریافت گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی نیز حائز رتبه برتر شده است.
دانشکده پیراپزشکی و گواهینامه برتر و علاوه بر دریافت گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور حقوقی نیز حائز رتبه برتر شده است.
دانشکده فناوری‌های نوین، گواهینامه اهتمام و علاوه بر دریافت گواهینامه اهتمام حائز رتبه برتر در رعایت و استانداردهای نظارت و توسعه امور عمومی نیز شده است.
دانشکده تغذیه، گواهینامه اهتمام
دانشکده طب سنتی، در رعایت ضوابط و استانداردهای امور حقوقی نیز حائز رتبه برتر شده است.
دانشکده دندانپزشکی، در رعایت ضوابط و استانداردهای حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی حائز رتبه برتر شده است.

بیمارستان فارابی، گواهینامه برتر و علاوه بر آن در رعایت ضوابط و استانداردهای حقوقی، فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، توسعه سازمان و سرمایه انسانی نظارت و توسعه امور عمومی نیز حائز رتبه برتر شده است.
بیمارستان شریعتی، گواهینامه برتر و علاوه بر آن در رعایت ضوابط و استانداردهای مالی حائز رتبه برتر شده است.
بیمارستان آرش، گواهینامه برتر و علاوه بر دریافت گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای برون‌سپاری حائز رتبه برتر شده است.
بیمارستان ضیائیان، گواهینامه برتر علاوه بر دریافت گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای برون‌سپاری و حقوقی حائز رتبه برتر شده است.
بیمارستان روزبه، گواهینامه برتر
بیمارستان بهارلو، گواهینامه برتر
مجتمع بیمارستانی امام خمینی در رعایت ضوابط و استانداردهای نظارت و توسعه امور عمومی رتبه برتر را به دست آورده است.
بیمارستان رازی، در رعایت ضوابط و استانداردهای برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد رتبه برتر را به دست آورده است.
مرکز طبی کودکان، در رعایت ضوابط و استانداردهای حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی رتبه برتر را به دست آورده است.

شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی- برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد نوسازی و مطالعات کاربردی و حقوقی رتبه برتر را به دست آورده است.
شبکه بهداشت و درمان شهرری، در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی-فنی و حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی رتبه برتر را به دست آورده است.
مرکز بهداشت جنوب، در رعایت ضوابط و استانداردهای توسعه سازمان و سرمایه انسانی، نظارت و توسعه امور عمومی - حقوقی رتبه برتر را به دست آورده است.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.