موفقیت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا

موفقیت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده  در کسب بورسیه پروژه اراسموس- مرحبا

خانم فاطمه معدنی ، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی جهت انجام قسمتی از پایان نامه دوره MSc در دانشگاه سانتیاگو دکمپوستلای اسپانیا،  موفق به کسب بورسیه از پروژه اراسموس- مرحبا گردید.

مرحبا به عنوان یکی از پروژه‌های کنسرسیوم همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه (اراسموس)، زمینه‌های همکاری‌های مشترکی را میان 9 دانشگاه اروپایی، چهار دانشگاه عراقی و چهار دانشگاه ایرانی رقم زده است. انتخاب برگزیدگان با روشی بسیار عادلانه، بدون ذکر اسامی و با در نظر گرفته معیارهایی چون مدرک قبلی تحصیلی و معدل درج شده در آن، سطح تسلط به زبان انگلیسی و بررسی رشته درخواستی از سوی دانشگاه مقصد انجام شد. از 84 درخواست ارائه شده از سوی دانشجویان دانشگاه های ایرانی، 54 تقاضا که واجد شرایط بودند، مورد بررسی قرار گرفت از این میان 15 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به کسب بورسیه گردیدند که در میان انتخاب شدگان، 1 نفر از دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.