نشست صمیمانه کارکنان دانشکده با هیأت رئیسه دانشکده به مناسبت گرامی داشت روز کارمند

نشست صمیمانه کارکنان دانشکده  با هیأت رئیسه دانشکده به مناسبت گرامی داشت روز کارمند

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.