ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید

دانشجویان گرامی،  

باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم می باشد، لذا الزامیست  از  تاریخ 97/10/01 لغایت 97/10/20 به سامانه سیپاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  مراجعه نموده و فرم ارزشیابی مربوط به اساتید را تکمیل نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.