سامانه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سامانه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان گرامی،  

باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت  تدریس اساتید محترم می باشد، لذا الزامیست  از  تاریخ 97/02/19  لغایت 97/03/13 به سامانه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس  http://eval.tums.ac.ir/  مراجعه نموده و فرم ارزشیابی مربوط به اساتید  دروس  را تکمیل نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.